Bibliotheek

Doorzoek de site

images/headervolg.jpg

De Regenboog is een structurele samenwerking aangegaan met de Bibliotheek Kampen onder de noemer ‘de Bibliotheek op school’. Het doel van deze samenwerking is te zorgen voor een prettig en stimulerend leesklimaat binnen de school, waardoor kinderen meer gaan lezen, zowel op school als thuis. Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Leren begint bij lezen. Kinderen die lezen leuk vinden, gaan meer lezen en worden beter in lezen en in taal. Dit heeft een positief effect op de prestaties op alle schoolvakken. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen meer betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo zullen onze leerlingen beter toegerust de school verlaten.

De Bibliotheek op school is een meerjarige samenwerking tussen school en bibliotheek, bestaande uit de volgende onderdelen:

  • De schoolbibliotheek. Een ruime en gevarieerde collectie jeugdboeken zorgt voor verrijking van het leesonderwijs. De boeken worden op een kindvriendelijke en aantrekkelijke manier gepresenteerd. De collectie is maatwerk en wordt regelmatig aangevuld en bijgesteld.
  • De leesconsulent. Een vast gezicht vanuit de Bibliotheek Kampen. Zij is regelmatig op school, beheert de schoolbibliotheek, begeleidt de biebouders, stemt af met de leescoördinatoren, ondersteunt en adviseert het team en kan ook leerlingen en ouders van advies voorzien
  • Tijd voor lezen in het lesrooster. Elke leerkracht besteedt structureel aandacht aan vrij lezen, voorlezen en praten over boeken. Leerkrachten gebruiken effectieve werkvormen om leesplezier te stimuleren.
  • Een digitaal portaal. In SchoolWise zoeken en registreren leerlingen de boeken. Verder wordt het in de bovenbouw gebruikt bij het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie (filmpjes, websites).
  • 100% lidmaatschap. Alle leerlingen en leerkrachten worden lid van de Bibliotheek Kampen en de schoolbibliotheek.
  • De leesmonitor. Eenmaal per jaar vullen leerlingen van groep 4-8, alle leerkrachten en de leesconsulent digitale vragenlijsten in. Hierdoor kunnen we meten of onze inspanningen daadwerkelijk leiden tot meer leesplezier.

De leesconsulent van de Bibliotheek wordt ondersteund door twee ouders en twee leescoördinatoren.

Inloggen Schoolwise