De Overbrugging

Doorzoek de site

images/headervolg.jpg

Kinderen van onze school stromen uit naar het voortgezet onderwijs in Zwolle en Kampen. Om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de stap naar vervolgonderwijs leren we de kinderen bepaalde vaardigheden om te leren en huiswerk te organiseren.

Binnen de Overbrugging werken docenten van het Ichthus college in Kampen en IRIS samen in vier werkgroepen. Ook leerkrachten van onze school zijn betrokken bij dit samenwerkingsplatform. Het doel van de Overbrugging is door vaardigheden, aanpak en inhoud op elkaar af te stemmen alle kinderen van het PO een soepele overgang naar het VO te bieden. Op de website van de Overbrugging kunt u hier meer over lezen.