Prokino

Doorzoek de site

images/headervolg.jpg

In de school verzorgt Prokino de naschoolse opvang in dezelfde ruimte als de Peuterspeelzaal de Horizon is gehuisvest. Prokino verzorgt opvang op de maandag- en dinsdagmiddag.

De school werkt nauw samen met de peuterspeelzaal. Af en toe werken ze aan dezelfde thema’s en spelen ze samen op het plein met de kinderen uit leerjaar 1 en 2. De activiteiten zijn erop gericht om de overgang tussen de voorschoolse periode en de basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door een gezamenlijke nieuwsbrief worden alle ouders op de hoogte gebracht van activiteiten in het gebouw van de Regenboog.